Drugi regionalni kongres internističke onkologije / onkološke farmacije

Abstracts – REKOF

[rev_slider main]

 

ABSTRACTS – REKOF

 

Uputstva za pisanje sažetka-apstrakta:

  • Sažetak napisati na engleskom jeziku i jeziku zemlje autora
  • Naslov – na engleskom jeziku i na srpskom-odnosno jeziku zemlje autora i to
  • velikim slovima – koristiti font Times New Roman, veličina 12
  • Veličina sažetka: maksimalno 500 reči
  • Ključne reči /keywords/: 3 do 6
  • Ime i prezime autora i koautora pisati bez titula
  • Navesti naziv i adresu institucije autora i koautora
  • Numerički povezati autora i instituciju
  • Navesti e-mail adresu prvog autora
  • Sažeci neće biti lektorisani – za jezičku i sadržinsku ispravnost odgovara autor

ROK ZA SLANJE PREZENTACIJE: 15.04.2019.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA RADOVA: 15.03.2019.

Model na kome ćete praviti PowerPoint prezentacije možete preuzeti ovde.

Prezentacija ne treba da ima više od 15 slajdova napisanih na engleskom jeziku, a treba da traje maksimalo 15 minuta na jeziku zemlje iz koje predavač dolazi.

Prezentacije i sažetke poslati na mejl: boskovic.mirjana21@gmail.com